DENETİM HİZMETİMİZ

MarmaraKVKK olarak denetimlerimiz sırasında bir çok kilit noktayı gözden geçirerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam uyumlu olmanızı sağlamayı amaçlarız. Bu doğrultuda KVKK konusunda uzmanlaşmış ekibimiz ile işletmenizin ihtiyacına yönelik hareket ederek kısmı süreli veya sürekli olarak KVKK Uyumluluk Denetim Hizmetleri sunmaktayız.

Denetimler genelde KVKK sürecini başlatmış kurumlar tarafından talep edildiği gibi olağan akışın yavaşlaması halinde de talep edilmektedir. Denetim aşamasında kağıt üzerinde incelemeler dışında, uygulamaya yönelik senaryolarla işletmenizin KVKK’ya gerçekten ne kadar uyumlu olduğunu belirliyor ve bir rapor halinde sizlere sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyumluluk Denetimleri aşağıdaki ana adımları kapsamaktadır;

  • İşletme Faaliyetlerine Genel Bakış,
  • VERBİS Kontrolleri,
  • Veri Toplama, İşleme, Silme ve Anonimleştirme Prosedürlerinin Uyumluluk Kontrolleri,
  • Açık Rıza Gözden Geçirme,
  • Veri Aktarım Prosedürlerinin Gözden Geçirilmesi,
  • Yükümlülüklerin Denetimi,
  • Bilgi Güvenliği Risk Denetimleri,
  • Kişisel Veri İfşa Risk Denetimleri