DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

KVKK’nın özünde kişilerin özel hayatlarının gizliliği ve mahremiyet ilkeleri yer almaktadır. Veri sorumlusu, veri işleyen ve veri ilgilisi Kanunun temelinde yer alan üç sac ayağıdır.

A. VERİ SORUMLUSU DANIŞMANLIĞI

Kanuna göre veri  sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kanuna en yüksek uyum sağlayabilmek için Kanun ve diğer mevzuatlarda yer alan hükümlere uygun olarak hukuki ve idari tedbirleri almalısınız. Bu sürecin kalıcı bir dönüşüm haline gelebilmesi için kapsamlı bir çalışma yapmalı ve şirket ilkesi olarak bu Kanunu özümsemelisiniz.

Danışmanlık sürecini yürütürken şirketinize özel kapsamlı bir veri envanteri oluşturuyoruz. Envanter üzerinden yapılan risk analiziyle şirketinizin uyum sürecinin yol haritasını çıkarıyoruz.

Hukukçularımız ve bilişimcilerimizden yardım alıyor, size özel veri işleme politikası, hassas veri işleme politikası, veri imha, yok etme ve anonimleştirme politikalarınızı oluşturuyoruz.

Bilişim uzmanlarımız vasıtasıyla teknik tedbirler kapsamında yapmanız gerekenleri belirliyor, raporluyoruz.

Gerek şirket içi, gerek şirket dışı tüm sözleşmelerinizin gözden geçirilmesine yardımcı oluyoruz.

Envantere uygun olarak VERBİS kaydı yapmanızı temin ediyoruz.

Şirketinize bir veri ilgilisinden başvuru gelmesi halinde 30 gün içinde cevap vermeniz gerektiğinden, talep anından itibaren nasıl hareket etmeniz gerektiği konusunda size yol gösteriyoruz.

Sözleşmemizin kapsamına göre Uyum Projesi tamamlandıktan sonra makul sayılacak taleplerinizi karşılamaya devam ederiz. Güncellenen mevzuat ve sektördeki yeni gelişmelerden sizleri haberdar ederiz.

B. VERİ İŞLEYEN DANIŞMANLIĞI

Elinizdeki veriyi hangi sıfatla işlediğinizin belirledikten sonra, eğer veri işleyen olduğunuzu düşünüyorsanız bu halde sorumluluklarınızın sınırını bilebilmek için, risklerinizi düşürmek için danışmanlık hizmeti almanız gerekir.

Veri işleyen pozisyonunda bulunduğunuz ticari ilişkilerinizi belirledikten sonra veri sorumlusu tarafla kurduğunuz ilişkide şirketinizi koruyabilmeniz için sizi yönlendiririz.